FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिकाको कृषि शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७) ७७/७८ Tuesday, August 11, 2020 - 16:40 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको कृषि शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७६।०७७ को प्रगति विवरण ७७/७८ Thursday, August 6, 2020 - 13:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७६।०७७ को प्रगति विवरण.pdf
आ. व. २०७६।०७७ को योजनागत प्रगति विवरण ७७/७८ Monday, August 3, 2020 - 17:13 PDF icon आ. व. २०७६।०७७ को योजनागत प्रगति विवरण.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको पशु शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७) ७७/७८ Tuesday, July 21, 2020 - 17:13 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पशु शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७).pdf