FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ५ सम्मको आ. व. २०७९।०८० को वार्षिक सेवा प्रगति विवरण ८०/८१ Monday, July 31, 2023 - 16:09 PDF icon scan0063.pdf
आ. व. २०७९।०८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पालिका स्तरीय वार्षिक समीक्षा ८०/८१ Friday, July 28, 2023 - 11:02 PDF icon Ghyanglekh.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, आ. व. २०७९।०८०) ८०/८१ Friday, July 28, 2023 - 10:59 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, आ. व. २०७९।०८०).pdf
आ. व. २०७९।०८० मा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको सेवा बारे एकिकृत विवरण ८०/८१ Wednesday, July 26, 2023 - 17:57 PDF icon आ. व. २०७९।०८० मा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको सेवा बारे एकिकृत विवरण ।.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ८०/८१ Tuesday, July 18, 2023 - 15:53 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (१ नम्बर वडा कार्यालय, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 11:58 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (१ नम्बर वडा कार्यालय, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 11:47 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 11:44 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Wednesday, July 12, 2023 - 14:32 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Wednesday, July 12, 2023 - 14:31 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf

Pages