FAQs Complain Problems

अन्य निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बैठक नं. ०१ (मिति २०७८।१२।११) का निर्णयहरु
७९-८० 05/18/2023 - 15:36 PDF icon स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमका निर्णयहरु.pdf
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुको संयुक्त बैठक, बैठक नं. ०१ (मिति २०७९।०२।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 05/18/2023 - 15:34 PDF icon नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुको संयुक्त बैठकका निर्णयहरु.pdf
स्थानीय तह लैसास रणनीति निर्माण सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठी बैठक नं. ०१ (मिति २०७९।०२।१९) का निर्णयहरु
७९-८० 05/18/2023 - 15:31 PDF icon स्थानीय तह लैसास रणनीति निर्माण सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका निर्णयहरु.pdf
वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको उदेश्य र विधि बारे जानकारी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम बैठक नं. ०१ (मिति २०७८।१२।१४) का निर्णयहरु
७९-८० 05/18/2023 - 15:29 PDF icon वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्रशिक्षण कार्यक्रमका निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको बेरुजु फर्छ्यौट समितिको बैठक नं. ०१ (मिति २०८०।०१।२५) का निर्णयहरु
७९-८० 05/09/2023 - 16:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको बेरुजु फर्छ्यौट समितिको बैठक नं. ०१ (मिति २०८०।०१।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०७ (मिति २०८०।०१।०३) का निर्णयहरु
७९-८० 04/25/2023 - 15:45 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०७ (मिति २०८०।०१।०३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०६ (मिति २०७९।१२।०८) का निर्णयहरु
७९-८० 04/25/2023 - 15:45 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०६ (मिति २०७९।१२।०८) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०५ (मिति २०७९।११।०३) का निर्णयहरु
७९-८० 04/25/2023 - 15:44 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०५ (मिति २०७९।११।०३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०४ (मिति २०७९।१०।०३) का निर्णयहरु
७९-८० 04/25/2023 - 15:44 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०४ (मिति २०७९।१०।०३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०३ (मिति २०७९।०९।०३) का निर्णयहरु
७९-८० 04/25/2023 - 15:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्टाफ बैठक नं. ०३ (मिति २०७९।०९।०३) का निर्णयहरु.pdf

Pages