FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्य

८०/८१ 06/25/2024 - 14:47 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ व २०८१-०८२ को बजेट बक्तव्य.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2024 - 14:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ व २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को खर्च गर्ने अख्तियारी

८०/८१ 07/17/2023 - 18:28

सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त

७९-८० 07/16/2023 - 15:44 PDF icon सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त ।.pdf

सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त

७९-८० 07/16/2023 - 15:43 PDF icon सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त ।.pdf

विभाज्यि कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा (ढुङा गिट्टि बालुवाको राजस्व बाँडफाँड)

७९-८० 07/16/2023 - 11:56 PDF icon विभाज्यि कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा - ढुङा गिट्टि बालुवाको राजस्व बाँडफाँड ।.pdf

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०।०८१

७९-८० 06/25/2023 - 18:57 PDF icon गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनका निर्णयहरु.pdf

आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना

७९-८० 03/10/2023 - 13:18 PDF icon आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी

७९-८० 02/10/2023 - 15:45 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट

७८/७९ 01/02/2023 - 15:59 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट.pdf

Pages