FAQs Complain Problems

निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 05/23/2023 - 09:53 PDF icon RRT-guidelines 2079.pdf
सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका ७९-८० 05/18/2023 - 10:52 PDF icon सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका.pdf
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/10/2023 - 14:44 PDF icon सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९.pdf
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/10/2023 - 14:44 PDF icon सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९.pdf
प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने वार्षिक समीक्षा २०७८।७९ संचालन निर्देशिका ७९-८० 08/15/2022 - 12:33 PDF icon प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने वार्षिक समीक्षा २०७८।७९ संचालन निर्देशिका.pdf
वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 15:57 PDF icon वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन एकीकरण कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९.pdf
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७० चौथो संशोधन ७८/७९ 04/08/2022 - 11:44 PDF icon राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७० चौथो संशोधन.pdf
राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 01/16/2022 - 14:26 PDF icon राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८.pdf
आठौं अधिवेशन अन्त्य ७८/७९ 09/02/2021 - 16:28 PDF icon आठौं अधिवेशन अन्त्य.pdf
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ७८/७९ 09/02/2021 - 16:27 PDF icon प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना.pdf

Pages