FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता छुट रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 3, 2024 - 17:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता छुट रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 3, 2024 - 17:42 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 3, 2024 - 17:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 3, 2024 - 17:39 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८० ७९-८० Wednesday, January 3, 2024 - 17:33 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को पञ्जिकरण शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Thursday, September 2, 2021 - 11:26
सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन(आ.ब. २०७५/७६, किस्ताः तेस्रो चौमासिक) ७५/७६ Monday, August 5, 2019 - 14:41 PDF icon Ward No. 2.pdf, PDF icon Ward No. 3.pdf, PDF icon Ward No. 4.pdf, PDF icon Ward No. 5.pdf, PDF icon Woda No.1.pdf
सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन(आ.ब. २०७५/७६, किस्ताः दोस्रो चौमासिक) ७५/७६ Wednesday, July 3, 2019 - 17:14 PDF icon Woda No. 1.pdf, PDF icon Woda No. 2.pdf, PDF icon Woda No. 3.pdf, PDF icon Woda No. 4.pdf, PDF icon Woda No. 5.pdf