FAQs Complain Problems

मापदण्ड

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कपाली तमसुक प्रमाणित गराउने तरिका ८०/८१ 09/21/2023 - 10:00 PDF icon कपाली तमसुक प्रमाणित गराउने तरिका.pdf
स्वास्थ्य आमा समूह विधान, २०७९ ७९-८० 02/05/2023 - 13:13 PDF icon स्वास्थ्य आमा समूह विधान, २०७९.pdf
आ.व. २०७९-८० को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्नबन्धि व्यवस्था र मार्ग दर्शन ७९-८० 07/17/2022 - 10:58 PDF icon आ.व. २०७९-८० को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्नबन्धि व्यवस्था र मार्ग दर्शन.pdf
प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/15/2022 - 11:52 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड, २०७८.pdf
प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 04/25/2022 - 13:43 PDF icon प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 04/07/2022 - 14:51 PDF icon प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 04/07/2022 - 14:12 PDF icon बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८.pdf
बाल उद्यान तथा मनोरञ्जन स्थल (निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नमुना मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 01/23/2022 - 13:30 PDF icon बाल उद्यान तथा मनोरञ्जन स्थल सम्बन्धी नमुना मापदण्ड, २०७८.pdf
स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७८-०७९ ७८/७९ 12/02/2021 - 13:51 PDF icon सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७८-०७९.pdf
भवन अभिलेखिकरण तथा नियमित र नक्सा पास दरखास्त फाराम ७८/७९ 09/12/2021 - 13:20 PDF icon Map Book New Naksa pass Ghyanglekh Rural Municipilaty.pdf, PDF icon Bhawan Abhilekhikaran Tatha Niyamit.pdf

Pages