FAQs Complain Problems

महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Main Report of Ghyanglekh Rural Municipality Administrative Building ८०/८१ 09/25/2023 - 11:20 PDF icon Main Report of Ghyanglekh Rural Municipality Administrative Building.pdf
बैंक खाता मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्र ८०/८१ 08/29/2023 - 19:51 PDF icon CamScanner-08-29-2023-12.09.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको GESI Audit Report - आ. व. २०७९।०८० ८०/८१ 08/22/2023 - 10:20 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको GESI Audit Report - आ. व. २०७९।०८०.pdf
घ्याङलेख कृषि दर्पण - (आ. व. २०८०।०८१) ८०/८१ 08/21/2023 - 19:41 PDF icon घ्याङलेख कृषि दर्पण - (आ. व. २०८०।०८१).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (रातो किताब) ८०/८१ 08/21/2023 - 19:30 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (रातो किताब).pdf
घर जग्गाको विवरण आ. व. २०७९।०८० ८०/८१ 08/14/2023 - 11:27 PDF icon घर जग्गाको विवरण आ. व. २०७९।०८०.pdf
प्रशासकीय भवन सम्बन्धी दस्तावेज ८०/८१ 08/13/2023 - 15:21 PDF icon IMG_20230614_0002.pdf, PDF icon प्रशासकिय-भवन-रकम-बाँडफाँट.pdf
आ. व. २०७९।०८० को जिन्सी मौज्दातको बार्षिक विवरण ८०/८१ 08/11/2023 - 12:07 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को जिन्सी मौज्दातको बार्षिक विवरण.pdf
आ. व. २०७९।०८० को जिन्सी निरीक्षण फाराम ८०/८१ 08/11/2023 - 12:07 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को जिन्सी निरीक्षण फाराम.pdf
आधारभूत ज्ञानमाला, स्थानीय पाठ्यक्रम : कक्षा (६-८), २०७९ ८०/८१ 08/08/2023 - 21:25 PDF icon Isthaniya Pathyakram Book (6-8) 2079.pdf

Pages