FAQs Complain Problems

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०३।१०) दोस्रो बैठकका निर्णयहरु
८०/८१ 07/20/2023 - 13:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०३।१०) दोस्रो बैठकका निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०१।१३) का निर्णयहरु (नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण) ।
७९-८० 05/03/2023 - 11:47 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०१।१३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ सभा (मिति २०७९।०९।२०) का निर्णयहरु - हिउँदे अधिवेशन
७९-८० 02/06/2023 - 19:21 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ सभा (मिति २०७९।०९।२०) का निर्णयहरु - हिउँदे अधिवेशन.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - दोस्रो सत्र
७९-८० 10/12/2022 - 11:33 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - दोस्रो सत्र.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - पहिलो सत्र
७९-८० 10/12/2022 - 11:26 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - पहिलो सत्र.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको दशौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०९।१६) का निर्णयहरु
७९-८० 10/12/2022 - 11:25 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको दशौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०९।१६) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।२५) का निर्णयहरु
७९-८० 10/12/2022 - 11:24 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौं गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।१०) का निर्णयहरु
७८/७९ 09/10/2021 - 15:12 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौं गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा (मिति २०७७।०९।२७) का निर्णयहरु
७७/७८ 05/30/2021 - 13:49 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभा (मिति २०७७।०३।१०) का निर्णयहरु
७७/७८ 05/30/2021 - 11:20 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८)_0.pdf

Pages