FAQs Complain Problems

विद्यालय प्र. अ. विवरण

  क्र.सं.    फोटो नाम        विद्यालयको नाम                पद                   स्थायी ठेगाना फोन नं. 
    

 विजय कुमार थिङ      

मा. वि. मरिण हायुटार प्र. अ.   क. न. पा. - ६, पानीट्याङ्की, सिन्धुली   9844156464 
 मान बहादुर घलान   नेत्रकाली मा. वि. आँपडाँडा, रामपुर प्र. अ. हेटौंडा उपमा. न. पा. - १५, चुरियामाई 9866121612
   नविन कुमार सुनुवार मा. वि. अमले प्र. अ. घ्याङलेख - १, थलागाउँ,  सिन्धुली 9842984613
   भेष बहादुर खत्री नेत्रकाली मा. वि. तामाजोर प्र. अ. मरिण - ७, महेश्वत्ता,  सिन्धुली 9864263613
   ऋृषिराज ढकाल जनजागृति नि. मा. वि. गोपे प्र. अ. क. न. पा. - ६, रातमाटा, सिन्धुली  9865161934
नवराज पुलामी श्री  नि. मा. वि. गोठडाँडा, चैनपुर प्र. अ. घ्याङलेख - ५, चैनपुर,  सिन्धुली 9616658548
दिव्यरञ्जन प्रसाद यादव शारदा नि. मा. वि. भैंसे प्र. अ. नवराजपुर - १, तामासुईया,  सिराहा 9886284242
राम कुमार घिसिङ आ. वि. टुनिभन्ञ्याङ्ग प्र. अ. घ्याङलेख - १, सिम्ले,  सिन्धुली 9864141976
जानुका माया घलान पञ्चकन्या प्रा. वि. छरछरे प्र. अ. घ्याङलेख - १, छरछरे,  सिन्धुली 9859557118
१० बीर बहादुर थिङ गणेश प्रा. वि. राँगेचाैर प्र. अ. घ्याङलेख - १, सिरुटार,  सिन्धुली 9854042625
११ मिन बहादुर विश्वकर्मा सरस्वती प्रा. वि. सुकाचोरी प्र. अ. घ्याङलेख - १, खट्टार,  सिन्धुली 9845645271
१२ मोहन बहादुर स्याङतान श्री प्रा. वि. पटबाँस प्र. अ. घ्याङलेख - १, पटबाँस,  सिन्धुली 9869368515
१३ रीता सुनुवार प्रा. वि. बच्छिउँटार प्र. अ. घ्याङलेख - १, थलगाउँ,  सिन्धुली 9844442196
१४ बिमला माया बम्जन प्रा. वि. देविस्थान भन्ञ्याङ्ग प्र. अ. घ्याङलेख - १, पटबाँस,  सिन्धुली 9744022773
१५ मञ्जु कुमारी सुनुवार कन्या प्रा. वि. केराबारी सल्ले प्र. अ. घ्याङलेख - २, बस्तिपुर,  सिन्धुली 9621156864
१६ दावाङ्ग दोर्जे ठोकर जनप्रेमी प्रा. वि. खोलागाउँ प्र. अ. घ्याङलेख - २, खोलागाउँ,  सिन्धुली 9869363297
१७ संगिता लुङ्गेली जनजागृति प्रा. वि. बस्तिपुर प्र. अ. घ्याङलेख - २, चारघरे,  सिन्धुली 9860495316
१८ बुद्धिमाया कुमारी घोले श्री प्रा. वि. कोल्टार प्र. अ. क. न. पा. - ६, पानीट्याङ्की, सिन्धुली  9864141863
१९ शोभा देवकोटा जनप्रेमी प्रा. वि. सोलाभन्ज्याङ्ग प्र. अ. क. न. पा. - १, काफ्लेटार, मरिण, सिन्धुली  9862708093
२० अमर बहादुर लुङ्गेली प्रा. वि. लप्सेभन्ज्याङ्ग प्र. अ. सुनकोशी - २, दोभानडाँडा, सिन्धुली 9861493985
२१ नानीमाया थिङ सरस्वती प्रा. वि. आरुबोट प्र. अ. घ्याङलेख - ४, बेलबोट,  सिन्धुली 9611118420
२२ खेल कुमार श्रेष्ठ श्री प्रा. वि. बेलबोट प्र. अ. घ्याङलेख - ४, छबिसे,  सिन्धुली 9611109101
२३ शर्मिला कुमारी लामा सूर्योदय प्रा. वि. पाँचघरे प्र. अ. घ्याङलेख - ३, चाैकिटार,  सिन्धुली 9611142263
२४ गुण बहादुर घोले ठाकुरथान प्रा. वि. शिखरपुर प्र. अ. मरिण - १, बेतपानी,  सिन्धुली 9614889151
२५ तेज बहादुर मुक्तान नेत्रकाली प्रा. वि. बन्दिपुर प्र. अ. घ्याङलेख - ४, बन्दिपुर,  सिन्धुली 9886119343
२६ थनुमाया बल श्री सिद्धार्थ प्रा. वि. आहाले प्र. अ. क. न. पा. - ६, धुराबजार, सिन्धुली 9863501409
२७ तारा कुमार वाइबा लक्ष्मी प्रा. वि. भोटथुम प्र. अ. घ्याङलेख - ५, बेसीटोल,  सिन्धुली 9614944883
२८ फूल चन्द्री वाइबा पेमाटासी प्रा. वि.  प्र. अ. घ्याङलेख - ४, चाैकीडाँडा,  सिन्धुली 9611133048
२९ सोमा बल महेन्द्रोदय प्रा. वि. गर्के प्र. अ. घ्याङलेख - ५, रातु,  सिन्धुली 9886361972
३० मदन बहादुर पुलामी श्री भानु आ. वि. सिंग्पाल प्र. अ. घ्याङलेख - ५, राङ्चा,  सिन्धुली 9886269162
३१ अबिन्द्र कुमार थिङ्ग शाहीठाकुर प्रा. वि. रातु प्र. अ. घ्याङलेख - ५, रामपुर,  सिन्धुली 9619259289
३२ झम्क बहादुर आले श्री गणेश आ. वि. राङ्चा प्र. अ. घ्याङलेख - ५, चैनपुर,  सिन्धुली 9614756463
३३ लेख बहादुर लामिछाने शान्तेश्वरी प्रा. वि. रामपुर प्र. अ. घ्याङलेख - ५, चैनपुर,  सिन्धुली 9880159171
३४ बिनिता कुमारी श्रेष्ठ बागेश्वरी प्रा. वि. बाघखोर प्र. अ. बरहथवा न. पा. - ६, सर्लाही 9614703348
३५ महेश जिम्बा जनप्रेमी प्रा. वि. बुदुमचुली प्र. अ. घ्याङलेख - ५, बुदुमचुली,  सिन्धुली 9861603815
३६ मुना वि.क. बालज्योति प्रा. वि. माटोखानी प्र. अ. घ्याङलेख - ५, बगरटोल,  सिन्धुली 9614981519