FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 12:52 PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/04/2020 - 16:15 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/03/2020 - 14:56 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
सहकारी दर्ता, संचालन मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 09/01/2020 - 12:10 PDF icon सहकारी दर्ता, संचालन मापदण्ड, २०७६.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६, संशोधन ७६/७७ 08/27/2020 - 14:41 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६, संशोधन.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/12/2020 - 12:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७६.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ ७५/७६ 08/06/2020 - 14:29 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/31/2020 - 11:40 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७६/७७ 07/21/2020 - 17:05 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 07/21/2020 - 16:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf

Pages