FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई योजना (WASH Plan) तयारी कार्य गर्नको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 04/01/2024 - 11:41 PDF icon TOR.pdf

गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) निर्माणको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 03/15/2024 - 15:34 PDF icon TOR of WASH Plan - Ghyanglekh RM.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 09/25/2023 - 13:12 PDF icon sindhulisaugat 2080-06-08.pdf

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीको शिलबन्दी भदभाउपत्र e-Bidding सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/30/2023 - 10:06 PDF icon SDOC-C8C5F6CE93A914971BA960502DBA7AFE-08-30-SI.pdf

e-Bids Invitation

८०/८१ 08/29/2023 - 10:15 PDF icon alpdf.pdf

सवारी साधन (दुई पाङ्ग्रे/चार पाङ्ग्रे) र हेभी ईक्विपमेन्ट मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/17/2023 - 15:08

शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट मर्मत कार्य गराउने बारेको सूचना

८०/८१ 08/17/2023 - 14:44 PDF icon psd 2080-4-32.pdf

कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, मल्टिमिडिया (प्रोजेक्टर), ईन्टरनेट, सिसिटिभि, ईन्भर्ट आदि मर्मत कार्यको मुल्य सूचि माग गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना र फाराम

८०/८१ 08/17/2023 - 12:30 PDF icon CCF_000012.pdf

कार्यालय स्टेशनरी तथा मसलन्द खरिद सम्बन्धी ठेक्का नम्बर GHRM/Sindhuli/Goods/SQ/01/2080/081 को सूचना शर्त शिलबन्दी दरभाउपत्र

८०/८१ 08/16/2023 - 12:34 PDF icon scan0066.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/16/2023 - 10:02 PDF icon sindhulisaugat 2080-04-31.pdf

Pages