FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८१ बैशाख) - आन्तरिक आयको विवरण ८०/८१ बैसाख आय 05/26/2024 - 18:06 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८१ बैशाख) - आन्तरिक आयको विवरण.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० फागुन) - आन्तरिक आयको विवरण ८०/८१ फाल्गुन आय 03/15/2024 - 14:08 PDF icon CCF03152024_0001.pdf
खर्चको फाँटवारी २०८० साल फागुन ८०/८१ फाल्गुन व्यय 03/15/2024 - 14:03 PDF icon CCF03152024.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० माघ) - आन्तरिक आयको विवरण ८०/८१ माघ आय 02/28/2024 - 15:02 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० माघ) - आन्तरिक आयको विवरण.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० पौष) - आन्तरिक आयको विवरण ८०/८१ पुस आय 01/17/2024 - 15:48 PDF icon 2024-01-17-0001.pdf
मिति २०७९ श्रावण देखी २०८० असार मसान्तसम्मको आन्तरिक आय सम्बन्धी विवरण ८०/८१ श्रावण आय 07/25/2023 - 17:09 PDF icon Binder1.pdf
आ. व. २०७९।०८० को आर्थिक विवरण (खर्चको फाँटवारी सहित) ७९-८० असार व्यय 07/10/2023 - 11:19 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को आर्थिक विवरण (खर्चको फाँटवारी सहित).pdf
संचित कोषको संक्षिप्त विवरण २०८० साल जेठ ७९-८० जेठ व्यय 06/23/2023 - 11:25 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा, २०८० जेठ).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० बैशाख) - आन्तरिक आयको विवरण ७९-८० बैसाख आय 05/17/2023 - 10:44 PDF icon aaya.pdf
संचित कोषको संक्षिप्त विवरण २०७९ साल चैत्र ७९-८० चैत्र आय 04/20/2023 - 10:16 PDF icon संचित कोषको विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।.pdf

Pages