FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोषण कार्यक्रमको २०७९ श्रावण देखि माघ सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, February 16, 2023 - 17:17 PDF icon पोषण कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन (श्रावण-माघ, २०७९).pdf
लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको २०७९ श्रावण देखि माघ सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, February 16, 2023 - 17:03 PDF icon लघु उद्यम प्रगति प्रतिवेदन (श्रावण-माघ, २०७९).pdf
आ. व. २०७९।०८० को योजनाको प्राविधिक प्रगति विवरण (वडा नं. ५) ७९-८० Sunday, January 29, 2023 - 15:09 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को योजनाको प्राविधिक प्रगति विवरण (वडा नं. ५).pdf
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ श्रावण) ७९-८० Thursday, January 19, 2023 - 12:40 PDF icon चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ श्रावण).pdf
वडा नम्बर ५ को प्रगति विवरण ७९-८० Tuesday, January 3, 2023 - 15:14 PDF icon 2023-01-03-0002.pdf
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७७ - Medpa ७७/७८ Thursday, April 8, 2021 - 13:11 PDF icon 2021-04-08-0001.pdf

Pages