FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्य

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को खर्च गर्ने अख्तियारी

सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त

सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त

Pages