FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (घर नक्शा शाखा, २०८० जेठ) ७९-८० 06/28/2023 - 13:22 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (घर नक्शा शाखा, २०८० जेठ).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (कृषि तथा पशु विकास शाखा, २०८० असार) ७९-८० 07/10/2023 - 10:47 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (कृषि तथा पशु विकास शाखा, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा, २०८० असार) ७९-८० 07/10/2023 - 11:13 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पञ्जिकरण शाखा, २०८० असार) ७९-८० 07/10/2023 - 11:47 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पञ्जिकरण शाखा, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, २०८० असार) ७९-८० 07/10/2023 - 16:47 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अमिन, २०८० असार) ७९-८० 07/11/2023 - 10:56 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अमिन, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, २०८० असार) ७९-८० 07/11/2023 - 17:19 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०८० असार) ७९-८० 07/12/2023 - 15:15 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, २०८० असार) ७९-८० 07/16/2023 - 11:40 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, २०८० असार).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (१ नम्बर वडा कार्यालय, २०८० असार) ७९-८० 07/16/2023 - 11:59 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (१ नम्बर वडा कार्यालय, २०८० असार).pdf

Pages